to the main page  
     
{ }
{ }
{ }
 

/ MAIN /


Όροι και Κανονισμοί

 

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Είναι οι όροι που διέπουν την όποια συμφωνία ταξιδιού μεταξύ πελάτη αφ' ενός και των όποιων εταιρειών, ξενοδοχείων κλπ. αφ' ετέρου, με τη μεσολάβηση του γραφείου. Διευκρινίζεται ότι ο ρόλος του γραφείου είναι μεσολαβητικός για λογαριασμό των πελατών και των άλλων φορέων (εταιρείες μεταφορών, ξενοδοχεία κλπ), προκείμενου οι εκδρομείς να εξυπηρετηθούν απόλυτα από τις παρεχόμενες υπηρεσίες του γραφείου μας. Ο κάθε ταξιδιώτης, τα μέλη της οικογένειας του και οι συνταξιδιώτες που καλύφθηκαν οικονομικά από αυτόν, καθώς και οι συμμετέχοντες μέσω εταιρειών, συλλόγων, ενώσεων, σχολών κλπ, δέχονται αυτόματα με τη συμμετοχή τους, τους παρακάτω όρους, τους οποίους διάβασαν, κατανόησαν και συμφώνησαν να τηρήσουν. Η έννοια του "ταξιδιώτη" ως αντισυμβαλλομένου, εννοείται στο εξής για τους φορείς που καλύπτουν οικονομικά, μέλη, μαθητές, εργαζόμενους ή όλους που έχουν οποιαδήποτε σχέση μαζί τους και για τους οποίους είναι υπεύθυνοι για την τήρηση και αποδοχή των παρακάτω όρων. Επίσης όλοι οι ταξιδιώτες δέχονται να τηρήσουν τους ειδικούς όρους που ισχύουν σε ειδικά ταξίδια, εκθέσεις, συνέδρια, σκι, ολικών ναυλώσεων (charters), κρουαζιέρων κλπ. που περιγράφονται στα συγκεκριμένα ταξίδια, λόγω αντίστοιχων κανονισμών που υποχρεώνουν το γραφείο ως μεσολαβούσα εταιρεία.

2. ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΑΣ
Η σύμβαση του ταξιδιού σας γίνεται μεταξύ του γραφείου που δεσμεύεται να σας προσφέρει τις διάφορες υπηρεσίες που αποτελούν μέρος του ταξιδιού σας. Μία κράτηση θεωρείται έγκυρη μόνο εφόσον καταβληθεί η σχετική προκαταβολή όπως αυτή ορίζεται στους Γενικούς Όρους. Σε περίπτωση τουριστικού γραφείου αυτή δύναται να θεωρηθεί έγκυρη (μετά από γραπτή αποδοχή) και με την αποστολή Fax. Δήλωση συμμετοχής μπορεί να γίνει απευθείας στο γραφείο μας ή μέσω του ταξιδιωτικού σας πράκτορα. Οι τιμές συμμετοχής καλύπτουν σαφώς μόνο τα όσα αναφέρονται ρητά στα περιλαμβάνονται της κάθε εκδρομής. Στη διάρκεια του ταξιδιού συνυπολογίζονται η μέρα αναχώρησης και άφιξης της εκδρομής. Κάθε "συμβουλή" που δίδεται σε σας από τον πράκτορα και δεν σχετίζεται με "συμβουλή" δική μας είναι ευθύνη του πράκτορα και η εταιρεία μας δεν ευθύνεται για το ότι δεν ενημερωθήκατε σωστά για το ταξίδι σας.

3. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Όταν επιθυμείτε να δηλώσετε συμμετοχή, θα πρέπει να καταθέσετε μια προκαταβολή ίση με το 40% της αξίας της εκδρομής. Με την κράτηση , επιβεβαιώνετε, ότι διαβάσατε τους Γενικούς Όρους Συμμετοχής σε οργανωμένο ταξίδι και ότι συμφωνείτε με αυτούς που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος τής σύμβασης μεταξύ του γραφείου και εσάς. Η δήλωση συμμετοχής είναι έγκυρη μόνο όταν ο πελάτης προκαταβάλλει το 40% του ποσού εκάστης εκδρομής ή το γραφείο μας δεχθεί με πιο χαμηλό ποσοστό. Τηλεφωνικές ή άλλου είδους κρατήσεις που δεν επικυρώνονται με πληρωμή τής ανάλογης προκαταβολής δεν υποχρεώνει το γραφείο να δεσμεύει θέσεις αλλά δεσμεύει τους πελάτες. Πελάτες που κάνουν κρατήσεις μέσω τηλεφώνου. Φαξ, οργανωμένων συνόλων, εταιριών, συλλόγων, σχολών κλπ ή μέσω άλλων τουριστικών γραφείων δεσμεύονται με όλους τους Γενικούς Όρους συμμετοχής. Η εξόφληση γίνεται τουλάχιστον 15 μέρες πριν την αναχώρηση, διαφορετικά το γραφείο διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την κράτηση. Αν δηλώσετε συμμετοχή σε ένα ταξίδι σε λιγότερο από 15 μέρες πριν την αναχώρηση, τότε θα πρέπει να καταβάλλετε την πλήρη αξία του ταξιδιού σας κατά το στάδιο της κράτησης. Οι πελάτες και τα συνεργαζόμενα πρακτορεία, μπορούν επίσης να κατοχυρώνουν τις συμμετοχές τους με έμβασμα. Αντίγραφο του εμβάσματος, μαζί με τα στοιχεία των ταξιδιωτών και το ταξίδι συμμετοχής τους, είναι απαραίτητο να αποστέλλεται στο γραφείο μας. Ο ταξιδιωτικός σας πράκτορας στον οποίο θα δώσετε εντολή να κάνει μια κράτηση για λογαριασμό σας, θα πρέπει να ακολουθήσει όλες τις διαδικασίες πληρωμής του ταξιδιού σας, που αν δεν εξελιχθούν σύμφωνα με τους όρους που ορίζουμε θα ακυρώσουμε την κράτηση χωρίς καμιά προειδοποίηση. Σε περίπτωση τουριστικού γραφείου αυτή δύναται σε ορισμένες περιπτώσεις να θεωρηθεί έγκυρη μόνο και με την αποστολή Fax.

4. ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ή ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ
Πιστεύουμε ότι μπορούμε να σας προσφέρουμε όλες τις υπηρεσίες που έχουμε προγραμματίσει για κάθε ταξίδι μας όπως και το συγκεκριμένο που διαλέξατε κατά την εγγραφή σας και την δήλωση συμμετοχής σας. Επειδή όμως ετοιμάζουμε και προγραμματίζουμε τις διάφορες υπηρεσίες που σας προσφέρουμε πολύ πριν την ημερομηνία αναχώρησης σας και χρησιμοποιούμε υπηρεσίες πολλών προμηθευτών, ανεξαρτήτων μεταξύ τους, όπως αεροπορικές εταιρίες, ξενοδοχεία, κρουαζιερόπλοια, κλπ., στους οποίους δεν είναι δυνατόν να έχουμε τον άμεσο έλεγχο, είναι δυνατόν να υπάρξουν αλλαγές, τις οποίες εκ των πραγμάτων είμαστε υποχρεωμένοι να τις ακολουθήσουμε. Οι αλλαγές αυτές είναι μικρής σημασίας. Αν έχουμε μια αλλαγή ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ τότε θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας πριν την αναχώρηση και να σας ενημερώσουμε. Αλλαγή μεγάλης σημασίας θεωρούμε αυτή που αλλάζει ή μέρα και ώρα αναχώρησης (πέραν των 12 ωρών), ένας ενδιάμεσος σταθμός (διανυκτέρευση) του ταξιδιού σας, ή να αλλάξει η κατηγορία των ξενοδοχείων, πλοίων κλπ., σε μικρότερη.

Στην περίπτωση αυτή έχετε τις εξής τρεις εναλλακτικές λύσεις:

 • Να δεχθείτε την αλλαγή.
 • Να αγοράσετε ένα άλλο ταξίδι του γραφείου μας με την επιφύλαξη ότι σε περίπτωση ακριβότερης τιμής πώλησης, η διαφορά θα επιβαρύνει εσάς.
 • Να ακυρώσετε το ταξίδι, με ταυτόχρονη είσπραξη όλων των χρημάτων που έχετε καταβάλει.

Το γραφείο δεν αναλαμβάνει την ευθύνη, όταν μετά την αναχώρηση ενός ταξιδιού, μια κανονική πτήση δρομολογίου αεροπορικής εταιρίας δεν πραγματοποιηθεί ή για άλλα γεγονότα που είναι πέρα από τον έλεγχο μας και παρά την επιμέλεια και φροντίδα μας δεν έχουμε τη δυνατότητα να αποφύγουμε, όπως η αλλαγή αεροσκάφους σε άλλο μικρότερης χωρητικότητας καθυστέρηση λόγω τεχνικής βλάβης, από πόλεμο, από τρομοκρατική ενέργεια, από κοινωνικές αναταραχές, φυσικές καταστροφές, απεργίες διαφόρων κλάδων, φυσικά φαινόμενα, επιδημίες, εμπάργκο. Σε θέματα μεταφοράς με πλοία, αεροπλάνα και τρένα όσο και για την εξασφάλιση διαμονής, η ευθύνη μας σε όλες τις περιπτώσεις περιορίζεται στα πλαίσια των σχετικών Διεθνών Όρων Μεταφοράς. Αποφάσεις για καθυστέρηση ή αλλαγές δρομολογίων είναι πιθανόν να αποφασιστούν από διάφορους κυβερνητικούς ή άλλους οργανισμούς με αποτέλεσμα καθυστέρησης, αλλαγή δρομολογίων, πτήσεων. Το γραφείο δεν είναι δυνατόν να ελέγχει ή να προβλέπει τέτοιες ενέργειες και ως εκ τούτου δεν μπορεί να αναλάβει ευθύνη για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις.

5. ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
Έχουμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε το ταξίδι σας για οποιοδήποτε λόγο 15 μέρες πριν την αναχώρηση.

Στις περιπτώσεις αυτές έχετε τις ακόλουθες εναλλακτικές επιλογές:

 • Δυνατότητα συμμετοχής σε ένα άλλο ταξίδι, με την επιφύλαξη ότι σε περίπτωση ακριβότερης τιμής πώλησης, η διαφορά θα επιβαρύνει εσάς.
 • Πλήρη επιστροφή των χρημάτων πού έχετε καταβάλει με εξάντληση των υποχρεώσεων του γραφείου.

6. ΑΚΥΡΩΣΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Αν εσείς ή κάποιος από την ομάδα / οικογένεια σας ακυρώσει τη συμμετοχή του, χρειάζεται να μας γνωρίσει γραπτώς Την απόφαση του αυτή. Η ακύρωση θα ισχύει από τη μέρα που θα λάβουμε γραπτώς (επί αποδείξει) την απόφαση ακύρωσης της συμμετοχής. Στην περίπτωση αυτή θα επιβαρυνθείτε με τα παρακάτω ακυρωτικά (κατ' άτομο):

 • α. Ακύρωση συμμετοχής σε οποιαδήποτε στιγμή μετά την κράτηση παρακράτηση ποσού € 34,17 για λειτουργικά έξοδα.
 • Ακύρωση συμμετοχής 40 - 22 μέρες πριν την αναχώρηση, παρακράτηση 50% της αξίας του ταξιδιού.
 • Ακύρωση συμμετοχής 21 και μέχρι την αναχώρηση, παρακράτηση όλου του ποσού της αξίας της εκδρομής.

Για τα μέσα ολικής ναύλωσης (charter). κρουαζιέρες, σκι, εκθέσεις, συνέδρια και παρεμφερείς διεθνείς εκδηλώσεις, τα ακυρωτικά φθάνουν μέχρι το 100% της αξίας τους. ασχέτως της ημερομηνίας γνωστοποίησης της ακύρωσης. (Συνιστούμε να προμηθευτείτε σχετική ασφάλιση, που θα σας καλύπτει, μεταξύ άλλων χρήσιμων καλύψεων, και για την περίπτωση ακύρωσης συμμετοχής σε ταξίδι).

Σε περίπτωση που κάποιο γραφείο ( Τουριστικό) έχει κάνει ακύρωση τότε θα πρέπει να έχει απάντηση του γραφείου μας (γραπτώς) ότι αυτό έχει ακυρωθεί , σε διαφορετική περίπτωση αυτό δεν θα θεωρηθεί ότι έχει ακυρωθεί.

ΜΟΝΟ ΓΡΑΠΤΩΣ ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΤΙΣ ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ. ΤΟΣΟ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

7. ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ
Ο ταξιδιώτης μπορεί να εκχωρήσει την κράτηση του, σε άλλο τρίτο ενδιαφερόμενο άτομο που πλήρη όλους τους απαιτούμενους όρους για το οργανωμένο ταξίδι,( νοουμένου ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα τόσο από την αεροπορική εταιρεία όσο και από τα ξενοδοχεία) αφού όμως ενημερώσει το διοργανωτή ή πωλητή τουλάχιστον 15 εργάσιμες μέρες πριν την αναχώρηση. Ο αντικαταστάτης (εκδoχέας) και ο αρχικός συμμετέχων (εκχωρών) ευθύνονται το ίδιο έναντι τού οργανωτή ή και πωλητή να καταβάλουν σε αυτόν το τυχόν οφειλόμενο υπόλοιπο του ποσού, καθώς και τα ενδεχομένως πρόσθετα έξοδα της εκχώρησης αυτής. Η όποια αλλαγή θα πρέπει να είναι ακριβώς μέσα στα ίδια πλαίσια και θα είναι αποδεκτή εφόσον όλοι οι προσφέροντας υπηρεσίες στο οργανωμένο ταξίδι, προμηθευτές ( αεροπορικές εταιρίες, ξενοδοχεία), αποδέχονται τις αλλαγές. Εκεί που η αλλαγή γίνεται αποδεκτή, θα υπάρξει ένα πρόσθετο τέλος € 34,17 κατ' άτομο. Το τέλος αυτό είναι πέρα από τυχόν άλλα, που θα έχουν προβλέψει οι διάφοροι προμηθευτές για τη συγκεκριμένη περίπτωση.

8. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΗ
Αν θελήσετε να κάνετε κάποια αλλαγή στην αρχική σας κράτηση, μετά την έκδοση της δικής μας επιβεβαίωσης, αυτή είναι δυνατόν εφ' όσον γίνει από τη στιγμή της κράτησης και μέχρι 30 μέρες πριν την αναχώρηση. Στην περίπτωση αυτή θα υπάρξει χρέωση εξόδων επικοινωνίας και ένα ειδικό τέλος αλλαγής € 34,17 κατ' άτομο. Αν η αλλαγή ζητηθεί σε λιγότερο από 30 μέρες πριν την αναχώρηση, τότε θα προηγηθεί ακύρωση συμμετοχής, με τη σχετική χρέωση που προβλέπεται στην παράγραφο περί ακυρωτικών. Ταυτόχρονα το γραφείο διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει το ποσό των € 34,17 κατ' άτομο σαν έξοδα επικοινωνίας για τις αλλαγές.

9. ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΙΜΩΝ - ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΕΣ ΕΚΔΡΟΜΩΝ
Τα έξοδα συμμετοχής των εκδρομών του προγράμματος αυτού έχουν υπολογισθεί, μεταξύ άλλων, με βάση των ακόλουθων στοιχείων:

 • Τα ειδικά αεροπορικά ναύλα που Ίσχυαν κατά την 1/4/2008.
 • Το ύψος των φόρων και δικαιωμάτων που χρεώνονται στις διάφορες χώρες, όπως είναι τα δικαιώματα προσγείωσης, φόροι αεροδρομίων ή λιμανιών .
 • Την ισοτιμία του Euro και ξένων νομισμάτων την 1/4/2008 με βάση το ειδικό δελτίο συναλλάγματος της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου.
 • Η αλλαγή στο κόστος του πετρελαίου πιθανών να φέρει αλλαγή στους φόρους τιμή του κατά την 01/04/2008

Κάθε αλλαγή στους παράγοντες κόστους που αναφέρονται πιο πάνω δυνατόν να επιφέρουν ανάλογη αύξηση στα έξοδα συμμετοχής, ή οποία θα ανακοινώνεται στους εκδρομείς πριν από την εξόφληση της συμμετοχής τους, τουλάχιστον 15 μέρες πριν από την αναχώρηση. Αν μετά τη δήλωση συμμετοχής οι προαναφερόμενοι παράγοντες επιφέρουν αύξηση έως 2% της συνολικής τιμής, δεν θα λαμβάνεται υπόψη. Οτιδήποτε πιο πάνω θα υπάρχει η ανάλογη χρέωση. Η αύξηση τιμής από αύξηση όλως των πιο πάνω δεν αποτελεί δικαιολογία ακύρωσης της εκδρομής.

10. ΕΥΘΥΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Πα τη διοργάνωση των ταξιδιών το γραφείο λειτουργεί σαν μεσάζων και χρησιμοποιεί για λογαριασμό των πελατών του αεροπορικές και άλλες μεταφορικές εταιρείες, ξενοδοχεία, τοπικά ταξιδιωτικά γραφεία και άλλους φορείς στους οποίους δεν έχει άμεσο έλεγχο. Δεν είναι, συνεπώς, ούτε δυνατό ούτε δίκαιο να θεωρηθεί υπεύθυνο για ανωμαλίες στις παροχές των υπηρεσιών των παραπάνω συντελεστών όπως : Αλλαγές, καθυστερήσεις ή ακυρώσεις προγραμματισμένων δρομολογίων κάθε μορφής και τις έμμεσες επιπτώσεις τους. Ατυχήματα, ασθένειες ή δυσάρεστες οργανικές επιπτώσεις από κλιματολογικές συνθήκες, αδυναμία προσαρμογής σε διαφορετικές χρονικές ζώνες (JΕΤ SΡΑCΕ LAG) υψόμετρο, επιδημίες, τροφικές δηλητηριάσεις ή ανεπαρκείς συνθήκες καθαριότητας. Οποιεσδήποτε δυσχέρειες που μπορεί να προκληθούν από απρόβλεπτες καταστάσεις όπως δυσμενείς καιρικές συνθήκες, απεργίες, διαδηλώσεις, πραξικοπήματα, πολέμους, αεροπειρατείες, πυρκαγιές, σεισμούς, πλημμύρες ή καταστάσεις ανωτέρας βίας. Φθορά, απώλεια ή κλοπή αποσκευών προσωπικών αντικείμενων, χρημάτων ή ταξιδιωτικών εγγράφων κι οποιεσδήποτε συνέπειες από εγκληματική ή άλλη αξιόποινη πράξη σε βάρος των πελατών του.' Αντιθέτως μάλιστα, το γραφείο είναι υποχρεωμένο σε περιπτώσεις ανωμαλιών και καθυστερήσεων που οδηγούν σε πρόσθετες δαπάνες όπως π.χ. φαγητά, ξενοδοχεία, μεταφορές κλπ να απαιτήσει από τους πελάτες τού των οποίων είναι μεσάζων, να πληρώσουν επιτόπου κάθε επιπρόσθετη δαπάνη που δεν μπορούσε να προβλεφθεί στο αρχικό πρόγραμμα. Το γεγονός άτι το γραφείο, προκειμένου να εξυπηρετήσει τους πελάτες του, προθυμοποιείται να καλύψει τις επιπλέον δαπάνες λόγω πρόσκαιρης συναλλαγματικής αδυναμίας τους, δεν υπονοεί ότι φέρει έμμεσα την ευθύνη αυτών των ανωμαλιών και ότι δεν θα απαιτήσει νόμιμα από τους πελάτες τα ποσά αυτά, μετά την επιστροφή τους και το τέλος του ταξιδιού.

Σε περίπτωση που οποιοδήποτε μέλος της εκδρομής – αεροπορική εταιρεία , ξενοδοχεία και υπόλοιπες υπηρεσίες - μας δώσει λανθασμένες πληροφορίες τότε το γραφείο μας δεν φέρει καμία ευθύνη.

11. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΔΡΟΜΕΩΝ
Βασική υποχρέωση όσων συμμετέχουν σε ομαδικά ταξίδια, είναι η έγκαιρη προσέλευση στις εκδηλώσεις του προγράμματος. Η έλλειψη συνέπειας, εκτός των άλλων προβλημάτων που δημιουργεί, υποχρεώνει τον αρχηγό να αναχωρήσει με τους υπόλοιπους ταξιδιώτες για την εκτέλεση του προγράμματος, με συνέπεια αφ' ενός για τον καθυστερημένο εκδρομέα την απώλεια της εκδρομής, μετακίνησης ή άλλης υπηρεσίας και αφ' ετέρου στην εταιρεία να αρνηθεί οποιαδήποτε αποζημίωση για τις υπηρεσίες που δεν του προσφέρθηκαν. Οι συμμετέχοντες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την έγκαιρη εξασφάλιση και διαφύλαξη των απαραίτητων ταξιδιωτικών εγγράφων (διαβατηρίων, πιστοποιητικών εμβολιασμού, αδειών αποδημίας κ.α.) καθώς και για τη γνησιότητα των δηλώσεων τους στις Κυπριακές ή ξένες νομισματικές και τελωνειακές αρχές. Οι μετέχοντες σε ομαδικά ταξίδια δεν έχουν την ευχέρεια αλλαγής τής διαμονής τους σε άλλα ξενοδοχεία από εκείνα που παραμένει όλο το γκρουπ, ακόμη κι αν προτίθενται να καταβάλλουν διαφορά τιμής. Ο κάθε ταξιδιώτης είναι υπεύθυνος, σε όλη τη διάρκεια τού ταξιδιού για τη φύλαξη σε ασφαλές μέρος του διαβατηρίου, των χρημάτων του, αεροπορικών εισιτηρίων, κλπ. Αν χάσετε κάτι. θα σας συμπαρασταθούμε για την καλύτερη δυνατή και πιο άμεση λύση. Όποια έξοδα χρειαστούν, θα επιβαρύνουν εσάς. Ειδικότερα στα ξενοδοχεία, είναι διεθνής πρακτική, να μην αναλαμβάνουν ευθύνη για χρήματα ή τιμαλφή, που αφήνει κανείς στο δωμάτιο. Υπάρχουν ειδικά μικρά χρηματοκιβώτια για τέτοιες περιπτώσεις.

12. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ, ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ, ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ
Είναι δική σας ευθύνη η προσκόμιση όλων των πιστοποιητικών και δικαιολογητικών που χρειάζονται για να ταξιδέψετε όπως διαβατήριο, θεωρήσεις (βίζες), πιστοποιητικά στρατού κλπ. Το διαβατήριο είναι απαραίτητο σε κάθε ταξίδι και πρέπει να ισχύει πέραν των 6 μηνών μετά την ημερομηνία αναχώρησης σας. Το πάσο δεν γίνεται αποδεκτό σε καμία χώρα. Τα παιδιά 12 ετών και άνω πρέπει απαραίτητα να έχουν τα δικά τους διαβατήρια. Αν είστε κάτοχος ξένου διαβατηρίου πρέπει να εξακριβώσετε όλες τις αξιώσεις που σας επηρεάζουν αφού μερικές χώρες έχουν διαφορετικές απαιτήσεις που εξαρτώνται από την εθνικότητα του κατόχου του διαβατηρίου. Αν δεν καταφέρετε να ακολουθήσετε τη σωστή διαδικασία ώστε να έχετε τα σωστά έγγραφα και δεν σας επιτραπεί η είσοδος στην χώρα που επισκέπτεστε, η εταιρεία μας δεν φέρει καμιά ευθύνη, θα προσπαθήσουμε να σας βοηθήσουμε αλλά κάθε προσπάθεια μας θα είναι δείγμα καλής θελήσεως. Στην περίπτωση αυτή επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να ζητήσουμε από εσάς το κόστος που προκαλέσατε στο ταξίδι.

 13. ΥΓΕΙΑ
Αν έχετε προβλήματα υγείας, πάρετε την άδεια του γιατρού σας. Εξηγείστε του ακριβώς σε  ποια χώρα πηγαίνετε, με ποιο μέσο (π.χ. αεροπλάνο, πούλμαν) και πόση διάρκεια είναι το ταξίδι. Αν έχετε κάποια αναπηρία, φροντίστε να μας το γνωστοποιήσετε γραπτώς κατά την εγγραφή σας. θα καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια να ικανοποιήσουμε την περίπτωση σας. Αν η αναπηρία δεν μας έχει γνωστοποιηθεί από την αρχή ή δημιουργεί προβλήματα στους άλλους εκδρομείς και στις μετακινήσεις σας, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει το ταξίδι σας χωρίς καμία υποχρέωση επιστροφής χρημάτων. Δεν μπορεί όμως η εταιρεία μας να είναι υπεύθυνη για οτιδήποτε δεν πάει καλά, ή τυχόν παράπονα μπορεί να έχετε, λόγω της κατάστασης της υγείας σας. Ζητείστε να πληροφορηθείτε από τα κατά τόπους υγειονομικά γραφεία, αν χρειάζεστε εμβόλια για τις χώρες που πρόκειται να επισκεφθείτε και έχετε πάντα μαζί σας όλα τα σχετικά πιστοποιητικό των εμβολίων που έχετε κάνει. Ασχετα με τυχόν ιδιαιτερότητες του οργανισμού σας, είναι σχετικά συχνό φαινόμενο, σε διάφορα μέρη, ακόμα και το απλό νερό να σας δημιουργήσει ένα μικρό ή μεγάλο κοιλιακό πρόβλημα. Χρησιμοποιείτε νερό εμφιαλωμένο, αφού μπορείτε να έχετε σαν γνώμονα, παλαιότερες δικές σας εμπειρίες με τον οργανισμό σας. Τέλος δημιουργείστε ένα μικρό φαρμακείο με προληπτικά φάρμακα για τις διάφορες περιπτώσεις που μπορεί να παρουσιασθούν σε ένα ταξίδι από πονοκέφαλο, πονόδοντο, δυσκοιλιότητα, κλπ.

14. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΘΥΜΙΕΣ
Όπου υπάρχει μια ιδιαίτερη επιθυμία, πχ. για ειδική δίαιτα, τοποθεσία δωματίου, ή μια συγκεκριμένη υπηρεσία από το ξενοδοχείο και γενικά οτιδήποτε αφορά μέρος του ταξιδίου, θα πρέπει να μας ειδοποιήσετε γραπτά κατά την εγγραφή σας. θα γίνουν όλες οι απαραίτητες προσπάθειες για να ικανοποιηθούν οι λογικές επιθυμίες, το γραφείο μας θα προσπαθήσει να σας βοηθήσει αλλά σε περίπτωση που καταστεί δυνατόν να τις πραγματοποιήσουμε τότε καμία ευθύνη δεν θα βαραίνει το γραφείο μας.

15. ΠΑΡΑΠΟΝΑ
Αν έχετε κάποιο λόγο να παραπονεθείτε, ενώ βρίσκεστε σε ένα ταξίδι, θα πρέπει να το γνωστοποιήσετε στον αρχηγό του ταξιδιού ή στον τοπικό αντιπρόσωπο μας ή το ξενοδοχείο, οι οποίοι και θα προσπαθήσουν να ικανοποιήσουν το αίτημα σας. Δεν είναι λογικό να υπάρξει παράπονο στην επιστροφή, χωρίς να έχει διαμαρτυρηθεί κάποιος κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, ώστε να μας δοθεί η δυνατότητα να φροντίσουμε αυτό που σας ενοχλεί και που πιστεύετε ότι αντίκειται στην αρχική μας σύμβαση. Εν πάση περιπτώσει, αν κάποιο πρόβλημα δεν λυθεί, θα πρέπει να παραπονεθείτε γραπτώς στο γραφείο, με ιδιαίτερη επιστολή, μέσα σε 7 μέρες από την επιστροφή σας στην Κύπρο.

16. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΩΝ
Τα έντυπα προγράμματα ισχύουν για την περίοδο που αναγράφεται στον αντιστοίχως ισχύοντα κάθε φορά τιμοκατάλογο και σε αδιαίρετο συνδυασμό με αυτόν στον οποίο κοι αναγράφονται τυχόν αλλαγές, διορθώσεις και πληροφορίες για τα ταξίδια που δεσμεύουν όλους τους ταξιδιώτες. Τελική διαμόρφωση του ταξιδιού, υπηρεσίες και τιμές θεωρούνται αυτές που αναφέρονται στη σύμβαση πώλησης, την οποία υπογράφουν και συναποδέχονται τα δύο μέρη, δηλαδή ταξιδιώτης και εταιρεία. Τελικό πρόγραμμα ταξιδιού θεωρείται αυτό που οι ταξιδιώτες αποδέχονται και παραλαμβάνουν μαζί με τα ταξιδιωτικά έγγραφα.

17. ΕΓΓΥΗΣΗ -ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Η εταιρεία μας είναι δεόντως καλυμμένη με βάση τις πρόνοιες του νόμου 51 (1) 98 ώστε ο καταναλωτής να καλύπτεται σε περίπτωση πτώχευσης ή αφερεγγυότητας του διοργανωτή. Ο πιο πάνω νόμος όμως δεν προβλέπει πρόνοια για ατομική ταξιδιωτική ασφάλιση γι1 αυτό η εταιρεία συνιστά στους ταξιδιώτες να ασφαλισθούν ιδιωτικά για τις καλύψεις και για τα ποσά που επιθυμούν, για ασφάλιση ζωής, ατυχήματος, αποσκευών κλπ., δεδομένου ότι οι διεθνείς συμβάσεις περιορίζουν ης ευθύνες των μεταφορέων και οι αποζημιώσεις δεν είναι ικανοποιητικές. Γενικά πιστεύουμε στην ατομική ασφάλιση και τη συνιστούμε ανεπιφύλακτα σε όλες τις περιπτώσεις.

18. ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΜΑΣ
Γίνονται μεγάλες προσπάθειες για την σωστή καταχώρηση των διαφόρων στοιχείων και λεπτομερειών στο έντυπο μας. Τόσο γενικά όσο ειδικά για τα θέρετρα, ξενοδοχεία, δρομολόγια κλπ. Παρ" όλα αυτά, ιδιοκτήτες ή διευθυντές ξενοδοχείων, νυχτερινών κέντρων, εστιατορίων, κυβερνητικοί οργανισμοί (υπεύθυνοι για μουσεία και άλλους αρχαιολογικούς χώρους), είναι πιθανόν να αλλάξουν μια ή περισσότερες λεπτομέρειες. Πιθανόν να υπάρξουν αλλαγές στις ώρες πτήσεων. Εκδρομές, ξεναγήσεις, κρουαζιέρες ή σαφάρι μπορούν να αλλάξουν για τοπικές αιτίες. Κάτω από παρόμοιες ή κλιματολογικές συνθήκες, εποχές του χρόνου κλπ. είναι δυνατόν ορισμένες λεπτομέρειες που καταγράψαμε να μην είναι διαθέσιμες για το κοινό, ή να μην μπορούν να προσφερθούν (π.χ. μη λειτουργία της πισίνας για τεχνικούς λόγους κλπ.) και η περιγραφή μας στο έντυπο να μην συμφωνεί με την πραγματικότητα (νέα διαμόρφωση χώρου, λεωφόρων κλπ.). Εφ' όσον ενημερωθούμε για κάποια σημαντική αλλαγή, θα σας ενημερώσουμε, πριν από την αναχώρηση σας.

19. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
Η εταιρεία μας χρησιμοποιεί επιλεγμένα ξενοδοχεία με κριτήριο την ποιότητα, τη θέση του, ανάλογα με την εκδρομή και τις λογικές τιμές. Η κατηγορία του ξενοδοχείου που αναφέρεται στην κάθε εκδρομή είναι η επίσημα αναγνωρισμένη από τον Οργανισμό Τουρισμού της χώρας στην οποία βρίσκεται. Επειδή όμως δεν υπάρχει ενιαίο κριτήριο διεθνώς παραδεκτό για την κατάταξη αυτή, ενδέχεται η ποιότητα του ξενοδοχείου να διαφέρει από χώρα σε χώρα, έστω και αν η κατηγορία είναι η ίδια. Πολλά ξενοδοχεία και θέρετρα συνεχίζουν ακατάπαυστα να βελτιώνουν τα κτίρια, χώρους κλπ. θα αναγνωρίσετε ότι είναι πολύ δύσκολο να γνωρίζουμε το χρόνο που θα ξεκινήσουν τέτοιες εργασίες, το εύρος, τη διάρκεια, τις ώρες των εργασιών και τις επιπτώσεις στους ταξιδιώτες κάθε στιγμή του όλου έργου. Υπάρχουνε περιπτώσεις που ενώ η κατηγορία του ξενοδοχείου είναι πιο χαμηλή από την αναφερόμενη το γραφείο μας γιατί πιστεύει ότι το συγκεκριμένο ξενοδοχείο ( στην συγκεκριμένη χώρα)είναι πιο ψηλής κατηγορίας τότε θα διατηρούμε το δικαίωμα να καθορίσουμε εμείς την κατηγορία αυτή βάση της γενικής εικόνας των ξενοδοχείων.Το ίδιο πράγμα μπορεί να γίνει με διαβάθμιση του προϊόντος.  Σε ορισμένα εξωτικά μέρη είναι ενδεχόμενο να συναντήσει κανείς «έντομα» στο δωμάτιο του. Στις περιπτώσεις αυτές, τα συγκεκριμένα έντομα οφείλουμε να τα δεχθούμε σαν τρόπο ζωής της περιοχής και όχι απαραίτητα σαν ένδειξη έλλειψης καθαριότητας.

Πολλές φορές για διάφορους λόγους (π.χ. overbooking), επειδή δεν έχουμε τον έλεγχο των δωματίων, να ειδοποιηθούμε έγκαιρα ή να μας γνωστοποιηθεί στην εξέλιξη του ταξιδιού ότι το δωμάτιο που κλείσαμε για εσάς δεν είναι διαθέσιμο την ημέρα αφίξεως σας. Αν αυτό συμβεί θα σας το αντικαταστήσουμε με ένα άλλο της ίδιας κατηγορίας και σε ίδια περιοχή. Αν αυτό δεν είναι δυνατόν και αναγκαστούμε να βρούμε άλλο ξενοδοχείο χαμηλότερης κατηγορίας ή σε άλλη περιοχή , θα σας επιστρέψουμε την προκύπτουσα διαφορά χωρίς άλλη υποχρέωση.

20. ΔΩΜΑΤΙΑ
Η παραμονή σε όλα τα ξενοδοχεία, εκτός όπου αναφέρεται ρητά. είναι σε δωμάτια στάνταρ. Σε όλο τον κόσμο, τα δωμάτια είναι διαθέσιμα για χρήση από τις 15.00, ανεξάρτητα με την ώρα άφιξης του ταξιδιώτη. Παράλληλα ο ίδιος ταξιδιώτης οφείλει να παραδώσει το δωμάτιο του από τις 10.00 μέχρι ης 12.00 άσχετα πάντα με την ώρα αναχώρησης του. Σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι δυνατόν να κρατήσει το δωμάτιο του κανείς, πέρα από τις 12.00 εφ’ όσον υπάρχει διαθεσιμότητα στο ξενοδοχείο και πληρώσει το ανάλογο ενοίκιο.

Τα περισσότερα ξενοδοχείο έχουν σε κάθε δίκλινο δωμάτιο δύο κρεβάτια, αντί ενός διπλού. Αν ενδιαφέρεστε για συγκεκριμένο τύπο δίκλινου δωματίου, θα πρέπει να το δηλώσετε κατά την εγγραφή σας θα κάνουμε κάθε προσπάθεια να το εξασφαλίσουμε αλλά δεν μπορούμε να το εγγυηθούμε.

Τα τρίκλινα ή τετράκλινα δωμάτια, είναι στην ουσία δίκλινα δωμάτια με την προσθήκη επιπλέον πτυσσόμενων κρεβατιών, μεταλλικά που διπλώνουν (πολλοί τα αποκαλούν ράντσα) Ως εκ τούτου ο χώρος του δωματίου θα περιοριστεί σημαντικά και συνεπώς είναι λιγότερο άνετα. Για αυτό συνιστούμε να αποφεύγονται.

Παρόλο που πληρώνει κανείς πρόσθετο ποσό για μονόκλινο, το δωμάτιο που θα πάρει δεν σημαίνει ότι είναι ευρύτερο. Αντίθετα της περισσότερες περιπτώσεις ο χώρος του είναι μικρότερος από αυτό του δίκλινου. Η εταιρεία μας καταβάλλει προσπάθεια αλλά δεν αναλαμβάνει την υποχρέωση ανεύρεσης ατόμου για παραμονή σε μισό δίκλινο δωμάτιο, για κάποιον που ταξιδεύει μόνος του. Συνεπώς οποιαδήποτε κράτηση σε μισό δίκλινο, θα πρέπει 15 μέρες πριν την αναχώρηση να μετατραπεί σε μονόκλινο ή να ακυρωθεί.

21. ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Τα γεύματα και προγεύματα που περιλαμβάνονται στα έξοδα συμμετοχής είναι εκείνα που αναφερόντα στο πρόγραμμα της κάθε εκδρομής. Σε όλα τα ταξίδια περιλαμβάνεται το πρόγευμα ευρωπαϊκού τύπου (εκτός όπου ρητά αναφέρεται διαφορετικά). Το πρόγευμα αυτού του είδους διαφέρει από ξενοδοχείο σε ξενοδοχείο και περιλαμβάνει οπωσδήποτε ρόφημα (καφές ή τσάι) μαρμελάδα, βούτυρο και ψωμί ή φρυγανιά. Υπάρχουν πολλά ταξίδια με πλουσιότερο πρόγευμα που περιλαμβάνουν επιπλέον αλλαντικά, τυρί, δημητριακά, αυγά και διάφορα ψωμάκια κ.α. Στις εκδρομές που περιλαμβάνονται τα γεύματα (ημιδιατροφή ή πλήρης διατροφή) αυτά είναι είτε το βράδυ είτε το μεσημέρι ανάλογα με το πρόγραμμα της μέρας, ώστε να μην διακόψει ης όποιες δραστηριότητες. Το γεύμα δίνεται είτε στα ξενοδοχεία είτε σε τοπικά εστιατόρια και είναι συνήθως 'ταμπλ ντοτ" δηλαδή συγκεκριμένο γεύμα. Δεν προβλέπεται επιστροφή χρημάτων για τα γεύματα που προσφέρθηκαν αλλά δεν καταναλώθηκαν. Ειδικά μενού, π.χ. χορτοφάγοι, παρ' όλο που δεν μπορούμε να το εγγυηθούμε, καθώς δεν εξαρτάται από εμάς, ρυθμίζεται σχεδόν όλες ης φορές, μέχρι τώρα.

22. ΠΤΗΣΕΙΣ
Είναι πολύ πιθανό οι πτήσεις να είναι γεμάτες, ζευγάρια να μην καθίσουν μαζί και οι καπνίζοντες - σε εξαιρετικές πλέον περιπτώσεις-να μην βρουν τη θέση που θέλουν. Γίνεται πάντα ιδιαίτερη προσπάθεια ώστε να ικανοποιήσουμε όλες τις επιθυμίες.
Οι πτήσεις που χρησιμοποιούμε είναι ενδεχόμενο να μην είναι απευθείας και να προϋποθέτουν αλλαγή αεροσκάφους (ανταπόκριση) σε ενδιάμεσο σταθμό. Οι συγκεκριμένες πτήσεις που θα χρησιμοποιήσουμε καθώς και οι ενδιάμεσοι σταθμοί (ή αλλαγές) δίνονται πριν από την αναχώρηση. Τέλος, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε τον τύπο αεροσκάφους, διότι οι αεροπορικές εταιρείες διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής, την τελευταία στιγμή χωρίς προειδοποίηση.

23. ΠΟΥΛΜΑΝ
Οι θέσεις στα λεωφορεία αλλάζουν καθημερινά από όλους ανεξαιρέτως τους εκδρομείς. Το κάπνισμα εντός του πούλμαν απαγορεύεται. Η φράση "μέσω πόλης..." υποδηλώνει την ένδειξη κατεύθυνσης δρομολογίου του προγράμματος και όχι την διέλευση και περιήγηση της αναφερόμενης πόλης. Η φράση "θα δούμε..." πολλές φορές υποδηλώνει την από του πούλμαν εξωτερική άποψη του εκάστοτε μνημείου-κηρίου.

24. ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ
Άσχετα με το είδος του ταξιδιού (αεροπορικό, θαλάσσιο, ή με πούλμαν), κάθε πελάτης δικαιούται να έχει μαζί του μία βαλίτσα κανονικού μεγέθους και βάρους έως 20 κιλών. Εκτός από τη βαλίτσα, οι συμμετέχοντες μπορούν να κρατούν στις μετακινήσεις τους και μία μικρή χειραποσκευή, οι διαστάσεις της οποίας δεν πρέπει να ξεπερνούν τα 53x26x23 εκατοστά (μήκος, ύψος, πλάτος αντίστοιχα) και βάρους μέχρι 5 κιλά. Σε περίπτωση υπερβάλλοντος βάρους, ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να πληρώσει τη διαφορά. Αχθοφορικά δεν περιλαμβάνονται εκτός και εάν διαφορετικά αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα κάποιας εκδρομής και σε αυτή την περίπτωση, όπου υπάρχουν αχθοφόροι. Αν συμβεί να χάσετε μια βαλίτσα κατά τη διάρκεια αεροπορικού ταξιδιού η αεροπορική εταιρεία θα φροντίσει να τη βρει και στη σπάνια περίπτωση που θα χαθεί θα σας αποζημιώσει. Σε τέτοια περίπτωση η αποζημίωση καθορίζεται από τις Διεθνείς Συμβάσεις και συνήθως το ποσό της αποζημίωσης δεν είναι ικανοποιητικό. Συνιστούμε ανεπιφύλακτα την ατομική ασφάλιση τόσο για καθυστέρηση άφιξης των αποσκευών όσο και για την απώλεια τους.

25. ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
Πριν από την αναχώρηση θα έχετε ης πτήσεις σας, το δρομολόγιο, τα ξενοδοχεία κλπ. λεπτομερώς. Είναι πιθανόν όμως σε περιπτώσεις καθυστερημένης εγγραφής (ή εξόφλησης), να παραλάβετε τα έντυπα στο αεροδρόμιο αναχώρησης. Παρακαλούμε να προσέξετε την ώρα και τον τόπο συγκέντρωσης στο συγκεκριμένο αεροδρόμιο, στα έντυπα που θα παραλάβετε. Οι ώρες που αναφέρονται εκεί, βασίζονται στο 24ωρο σύστημα (π.χ. 13.00 αντί 1μ.μ.).

26. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Αναφέρονται στον τιμοκατάλογο και μπορεί να είναι: Φόροι αεροδρομίων Κύπρου και αλλοδαπής, λιμενικά τέλη και φόροι (κρουαζιέρες) ή και ειδικές προσαυξήσεις σε περιόδους αιχμής.

27. ΠΟΙΟΙ ΕΙΣΑΣΤΕ ΕΣΕΙΣ
Είσαστε κάθε πελάτης που συμμετέχει σ' ένα από τα ταξιδιωτικά μας προγράμματα είτε με οργανωμένο ταξίδι ή μόνος σας ή σαν μέλος ή με φιλική σας ομάδα /σύλλογο/ εταιρεία κλπ. που πρέπει να συμπληρώσει το Δελτίο Εγγραφής και υποχρεωτικά να ακολουθήσει και να αποδεχθεί όλες αυτές τις διαδικασίες που δημοσιεύουμε, ώστε να έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει σ' ένα από τα ταξίδια μας. Παρακαλούμε να προσέξετε όη αυτές οι υποχρεώσεις που έχετε δεν μπορούν να διαφοροποιηθούν εκτός αν συμφωνήσουμε γραπτώς να το κάνουμε.

28. ΑΛΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤ1ΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το ομαδικό ταξίδι προϋποθέτει από τη φύση του τη δημιουργία ομαδικού πνεύματος, καλής διάθεσης μεταξύ των εκδρομέων και συνεργασία ως προς το πρόγραμμα και ης υποδείξεις του αρχηγού. Η αλληλοκατανόηση των εκδρομέων και η ευχάριστη διάθεση τους στη διάρκεια της εκδρομής, απεικονίζει τον υψηλό βαθμό ποιότητας και πολιτισμού των Κύπριων εκδρομέων και εξασφαλίζει την ομαλή εξέλιξη της κάθε εκδρομής. Η εταιρεία μας έχει φροντίσει για την καλύτερη δυνατή οργάνωση του ταξιδιού.
Είναι όμως πιθανό μερικά στοιχεία, τα οποία έχει δώσει, να έχουν αλλάξει ιδίως σε περίοδο αργιών (ωράρια μουσείων, τραπεζών κλπ.). Οι αρχηγοί-συνοδοί και οι αντιπρόσωποι μας θα ενημερώσουν τους ταξιδιώτες τους κατά τη διάρκεια της εκδρομής. Γενικά σε όλα τα ταξίδια, οι συνοδοί - αρχηγοί προτείνουν στον ελεύθερο χρόνο εκδρομές οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται στα προγράμματα. Το κόστος αυτών των εκδρομών καθορίζεται από τον αρχηγό-συνοδό (αναλόγως των συμμετοχών) και καταβάλλεται επί τόπου σε συνάλλαγμα. Το γραφείο δεν ευθύνεται για τις οποιεσδήποτε αγορές και προαιρετικές εκδρομές πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, έστω και αν συνοδεύει ο αρχηγός της εταιρείας μας.

29. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ / ΠΩΛΗΤΗΣ
Για τα οργανωμένα ταξίδια η εταιρεία μας Korona tours & travel ενεργεί ως πωλητής.
sΗ διοργάνωση αυτών των εκδρομών ανήκει σε άλλους οργανωτές ταξιδιών και η ευθύνη για τυχόν παραλείψεις ή πλημμελή εκτέλεση αυτών ανήκει αποκλειστικά στους οργανωτές. Ο ρόλος του γραφείου μας στις περιπτώσεις αυτές είναι καθαρά μεσολαβητικός και επί προμήθεια.

30. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Ημερ. έκδοσης : 01/04/2008
ισχύς προγράμματος: μέχρι 15/09/2008


ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΟΡΟΙ ΕΙΝΑΙ ΒΑΣΙΚΟΙ. ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΤΑΞΙΔΙΩΤΗΣ ΚΑΝΕΙ ΚΡΑΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ ΕΞΥΠΑΚΟΥΕΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΤΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΜΕ ΟΛΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΟΡΟΥΣ.

 


 

         





 Username:

 Password:

   Help/New
My Account
 Let us know how
 we can make our
 services and this
 site better for you
 Email us now
 
 
 
 Name:    
 E-Mail:    
 
KORONA
KORONA TOURS & TRAVEL LTD
20 OCEANIAS STR. OROKLINI
P.O. BOX 40976
6308 LARNACA - CYPRUS
TEL.: +357 24 647650
FAX: + 357 24 647660
E-MAIL: korona@korona.com.cy
http://www.korona.com.cy/default.php
© Korona Tours & Travel LTD. All rights reserved